آخرین اخبار مرکز

13-1

هشتمین کارگاه شیوه های حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی توسط مدرس مهندس کلانتري در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.