آخرین اخبار مرکز

ershad-esf

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای مختاری مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اصفهان در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه روز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۱ در محل اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان با حضور معاونین آن اداره برگزار گردید.