آخرین اخبار مرکز

13-5

دومین کارگاه با عنوان شناخت شیوه های صحیح دوست یابی در فضای مجازی با مدرسی دکتر شهیر در کارگاه شماره 1 دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.