آخرین اخبار مرکز

13-8

جلسه رئیس ومدیران مرکز با معاونت محترم تهذیب وتبلیغ مرکزمدیریت حوزه علمیه اصفهان حجت الاسلام و المسلمین مومنی در روز یکشنبه مورخ 95/7/25جهت همکاری های دو جانبه ویژه روحانیون ومبلغین برگزار شد.