آخرین اخبار مرکز

15-10

کارگاه آموزشی آشنایی با کسب و کار اینترنتی و حفظ امنیت در تجارت الکترونیک در روز چهارشنبه مورخ 95/6/10 با تدریس جناب اقای دکتر شهیر برگزار و برای تمامی شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی صادر شد.