آخرین اخبار مرکز

16-1

رئیس مرکز در نشست با استاندار محترم اصفهان در روز شنبه 95/5/30در جهت رفع مشکلات و اهمیت بخشی به دغدغه های سازمان های مردم نهاد استانحضور بهم رساندن.