آخرین اخبار مرکز

تصاویر حضور مرکز در نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 1395 ( اتوکام 2016 )

همراه با تصاویری از حضور مسئولین استانی در غرفه