آخرین اخبار مرکز

nahad-pnu

جلسه رئیس و مدیران مرکز باحجت الاسلام و المسلمین عمادی مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های پیام نور استان اصفهان وارائه گزارش عملکرد ۲ساله توسط رئیس مرکز روز چهار شنبه۹۵/۰۹/۲۴ در محل دفتر نهاد برگزار گردید.